Søg Bibelen

Det Gamle Testamente Zakarias´ bog kapitel 9

9 Dommen over Israels fjender

Dette profetiske budskab handler om Guds forbandelse over landet Hadrak og byen Damaskus; for Herren tager ikke andres synder mindre alvorligt, end han tager Israels.
2»Dømt er Hamat nær Damaskus - og Tyrus og Zidon med, skønt de er nok så kløgtige! 3Skønt byen Tyrus har bevæbnet sig til tænderne og er blevet så rig, at den har sølv og guld som skidt, 4vil Herren udplyndre byen og kaste dens fæstninger i havet, og den skal brænde ned til grunden.
5Askalon skal være tilskuer til katastrofen og ryste af skræk; Gaza skal vride sig i fortvivlelse - og Ekron være desperat; for deres forhåbninger om, at Tyrus vil være i stand til at standse fjendens fremmarch, skal slås i stykker. Gaza vil blive erobret - og kongen dræbt. Askalon vil blive jævnet med jorden.
6En fremmed magt vil besætte byen Asdod - denne rige og stolte filisterby. 7Jeg vil rykke dens afgudsdyrkelse ud af dens gab og rive dens blodige ofringer ud af dens grådige tænder. De overlevende skal vende sig til Gud og blive indlemmet som en ny stamme i Israel; for filistrene fra Ekron skal indgifte sig med jøder, sådan som jebusitterne for længst har gjort. 8Og jeg vil vogte mit tempel og forhindre, at fremmede hære skal invadere Israel. Jeg vil overvåge de fremmede hæres planer og holde dem borte; for aldrig igen skal mit folk blive undertrykt og løbet over ende!«


Kongen kommer
9»Fryd jer og råb af glæde, mit folk! For se, din retfærdige Konge kommer til dig med frelse. Han kommer til dig på æselryg - sagtmodig og ridende på et trækdyrs føl. 10Jeg vil afvæbne jordens stridende folk - også mit folk Israel - og han skal bringe fred til nationerne; hans herredømme skal strække sig fra hav til hav - til Eufratfloden og til verdens ende.
11På grund af den pagt, jeg indgik med jer, og som blev beseglet med blod, har jeg udfriet jer fra undergangen i fangenskabets udtørrede vandhul. 12Kom nu hjem i sikkerhed, I fanger, for der er endnu håb! Jeg lover at give jer dobbelt nåde for hvert et overgreb, I har lidt! 13Juda, du er min bue! Israel, du er min pil! Zion, du er mit sværd, hvormed jeg skal hugge Grækenlands sønner ned!«Kongen leder sit folk i det endelige slag
14Herren selv skal gå i spidsen for sit folk; hans pile farer omkring som lynild; den Almægtige blæser alarm - gør udfald som en hvirvelvind fra ørkenen mod syd. 15Han beskytter sit folk, mens de slår fjenderne ned og træder dem under fode. De hyler berusede af kamp og hugger fjenden ned i et blodbad så stort, at de fyldte skåle med blodofret er vand i sammenligning dermed. 16På den dag skal Herren deres Gud frelse dem som hyrden, der tager sig af sin hjord; som juveler i en kongekrone skal de skinne i landet. 17Hvilken vidunderlig dag! Der skal være rigeligt med korn og vin, de unge skal vokse sig kønne og stærke. 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar